Зошто

Основањето на Локални економски и социјални совети во оваа земја е во својата рана фаза, процесот започна во 2010 паралелно со основањето на Националниот економски и социјален совет (НЕСС) кој служи како референца за останатите совети. Националниот совет не е во директен фокус на оваа акција бидејќи ...

 

Цел

Општата цел на овој проект е подобрување на вештините за застапување и знаењето за стратешко лобирање на граѓанските организации, бизнис заедницата на локално ниво, со цел да се постигне поголема меѓусекторска соработка во процесот на носење одлуки внатрешно помеѓу наведените актери како и со локалната самоуправа.

 

Целни групи

Главните целни групи на овој проект се претставници на:
• Членовите на ЛЕССовите: Граѓански организации (30 учесници) синдикати (20 учесници), работодавачи/бизнис заедница (20 учесници) . Главни детектирани недостатоци се: недостиг на знаење, методи и техники за транспарентно и стратешко лобирање

 

E-lobbying and advocacy

For the Municipalities as well as public authorities at local level, i.e. various inspectorates, Regional development bodies, National employers’ organizations, business associations and trade unions, Government institutions

Open E-lobbying and advocacy

Застапување и лобирање

Обука – Куманово, 29 и 30 септември 2016

Локација: „Етно село“, село Младо Нагоричане, Куманово

Претставници на ЛЕСС- Куманово, граѓански и синдикални активисти, како и претставници на општина Куманово, во работна атмосфера и одличен амбиент за работа, одржаа обука на тема „Лобирањето вештина за остварување на целите“.

Macedonian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.